V rámci projektu Chytrá škola O2 rozvíjíme s žáky a učiteli digitální gramotnost v mezipředmětové výuce. V tomto článku si ukážeme, jak jsme pracovali s žáky 4. třídy v předmětech přírodověda, informatika a pracovní činnosti.

V rámci pravidelného ročníkového sdílení s kolegy jsme se dohodli na propojení témat pravidla ochrany přírody a tvorby digitálního obsahu formou online komiksu.


V rámci projektu Chytrá škola O2 rozvíjíme s žáky a učiteli digitální gramotnost v mezipředmětové výuce. V tomto článku si ukážeme, jak jsme pracovali s žáky 3. třídy v předmětech Prvouka, Český jazyk, Pracovní činnosti a Informatika.

Postupovali jsme následovně:

  • Kolegyně připravila Google Classroom v rámci prvouky jamboard se zadáním samostatné práce k tématu řemesla, do kterého žáci doplnili informace o vybraném řemeslu. V rámci zadání jsme využili myšlenkovou mapu vytvořenou v Coggle. Videonávodku jak na Coggle najde zde.
Zadání pro žáky v podobě myšlenkové mapy

V rámci projektu Chytrá škola O2 rozvíjíme s žáky a učiteli digitální gramotnost v mezipředmětové výuce. V tomto článku si ukážeme, jak jsme pracovali s žáky 7. třídy v předmětech Dějepis a Informatika.

Kolegyně pracovala se sedmáky na dvouměsíčním projektu na téma vynálezy a objevy. Vytvořili sérii vlastních aktivit k procvičování dějin lékařství v prostředí Learning apps, čemuž jsme se věnovali v předchozím článku. Součástí tématu byla také všestranná postava renesančního polyhistora Leonarda da Vinciho, ke které jsme se rozhodli vytvořit online únikovou hru.

Postupovali jsme následovně:

  • Kolegyně detailně probrala témata k postavě Leonarda da Vinciho v dějepisu (historické období, jeho díla v…

Už nějakou dobu si uvědomuji, že nemám dobré návyky ve využívání digitálních technologií. Po absolvování několika workshopů od replug.me a téměř roku distanční výuky na základní škole, jsem se konečně rozhoupal k tomu, abych s tím něco udělal.

Důvody, proč jsem se rozhodl s tím něco dělat

  • Špatně vytvořené a zažité návyky: po splnění úkolu mám potřebu odměnit se dopaminem nasbíraným touto cestou: Facebook → Youtube → kontrola mailů (3 adresy) → kontrola Whatsappu → Messenger → Instagram. Toto zabere pokaždé 5–10 minut. Není to však odměna, nejedná se o načerpání energie pro další úkol, ale spíše o spálenou omezenou denní dávku mentální energie a vede k mělké práci…

V rámci projektu Chytrá škola O2 rozvíjíme s žáky a učiteli digitální gramotnost v mezipředmětové výuce. V tomto článku si ukážeme, jak jsme pracovali s žáky 7. třídy v předmětech Dějepis a Informatika.

Kolegyně pracovala se sedmáky na dvouměsíčním projektu na téma vynálezy a objevy. Dohodli jsme se, že s žáky v informatice využijeme jejich aktuální znalosti a vytvoříme sérii vlastních aktivit k procvičování tématu dějin lékařství v prostředí Learning apps. Zde je odkaz na krátké představení systému Learning apps od Jitky Rambouskové.

Learning apps nabízí mnoho možností k procvičení znalostí

Postupovali jsme následovně:

  • Kolegyně se s žáky domluvila, k jakému tématu a jakou aktivitu v Learning apps…

V rámci projektu Chytrá škola O2 rozvíjíme s žáky a učiteli digitální gramotnost v mezipředmětové výuce. V tomto článku si ukážeme, jak jsme pracovali s žáky 4. třídy v předmětech Přírodopis a Informatika.

V plánování miniprojektů v mezipředmětové výuce nám velmi pomohla skutečnost, že jsme se na základě zkušenosti s využitím prostředí Google Classroom (březen 2020) rozhodli toto prostředí dále využívat také v běžné výuce ve školním roce 2020/2021 jako zdroj výukových materiálů a pro postupné vytváření školního digitálního portfolia, které poté můžeme dále sdílet a upravovat podle potřeby s kolegy v dalších letech. …


Na začátku školního roku 2020/2021 jsme s žáky 7. ročníku ZŠ Labyrinth začali v hodinách IVT a fyziky pracovat na projektu využívajícím otevřená data a propojující témata elektromobility, kvality ovzduší v Brně a práce s daty. Projekt vznikl díky zapojení naší školy do programu Chytrá škola O2, během kterého jsme se zabývali online světem, příležitostmi a hrozbami, které přináší a oblastí kritického myšlení a práce s daty.

Cílem projektu bylo, aby žáci dostali příležitost:

  • zjistit, co jsou otevřená data, k čemu je mohou využít a také říct si o ně
  • zpracovat otevřená data, vizualizovat je a ověřit díky nim hypotézu

Miroslav Mráz

Učitel informatiky na ZŠ Labyrinth Brno, vedoucí DIGI centra a Lego inovačního studia Brno, podpora škol Umíme to.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store